VNDirect được cấp phép tăng vốn khi phát hành xong hơn 300 triệu cổ phiếu
2024-05-20 12:30:33
more 
528

– Ngày 16/5, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chứng khoán (HM:), thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận.

Ngay sau đó, Hội đồng quản trị VNDirect thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu vào ngày 30/5, tức ngày giao dịch không hưởng quyền 29/5.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu đã được công ty thông qua từ kỳ đại hội cổ đông thường niên 2023 hồi giữa năm ngoái, như vậy việc triển khai xin cấp phép đến khi được chấp thuận đã mất gần một năm để hoàn thiện.

Nguồn: VNDirect

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tương đương với số tiền dự kiến huy động 2.437 tỷ đồng. Công ty dự kiến sử dụng 40% dòng vốn mới để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, 20% số tiền để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Công ty cũng sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022.

Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành đợt này đến 304,5 triệu cổ phiếu. Nếu phát hành đầy đủ, VNDirect sẽ tăng vốn điều lệ từ 12.178 tỷ lên gần 15.223 tỷ đồng, có thể vượt qua SSI (HM:) để đứng đầu ngành về quy mô vốn (SSI cũng đang xin cấp phép phương án chào bán hơn 453 triệu cổ phiếu).

Thực tế, ngoài 2 phương án nêu trên, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VNDirect còn thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ gần 244 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời có kế hoạch chào bán hơn 24 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động .

Nếu hoàn tất toàn bộ các kế hoạch, công ty sẽ phát hành thêm tổng cộng gần 585 triệu cổ phiếu mới, vốn điều lệ của VNDirect sẽ tăng từ 12.178 tỷ đồng lên trên mức 18.000 tỷ đồng.

Công ty đến nay vẫn chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đã được chốt vào hôm 16/5 vừa qua.

Bạn chưa biết cách phân tích và định giá doanh nghiệp dựa trên các thông tin về lợi nhuận và doanh thu? Đừng lo, chúng tôi có công cụ định giá và phân tích cho bạn. InvestingPro giúp bạn biết giá hợp lý để mua và bán cổ phiếu. Dễ sử dụng với mọi thông tin có sẵn cho nhà đầu tư không chuyên, InvestingPro còn có chi phí hấp dẫn (chỉ trong năm nay). Hãy tìm hiểu về công cụ này tại đây để nhận được ưu đãi từ mã chiết khấu:

  • InvestingPro: http://bit.ly/3tLRRak mã chiết khấu DONBPPRO
  • InvestingPro+: https://bit.ly/3tBDq8Y mã chiết khấu DONBP
Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。