Thêm 7 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, tâm điểm MBB Theo nguoiquansat.vn
2024-05-20 06:30:10
more 
943

Cuối tháng 5, nửa đầu tháng 6/2024, thêm 7 doanh nghiệp sẽ chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt các đợt năm 2023. - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã MBB (HM:)): Ngày 24/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 14/6/2024.

- CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex (HM:) Hà Tây (Mã PTH): Ngày 28/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán là 12/6/2024.

- CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (Mã VLB (HN:)): Ngày 28/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 9% (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày thanh toán là 24/6/2024.

- CTCP Khử trùng Việt Nam (Mã HM:): Ngày 30/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 14/6/2024.

- CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (Mã TMB): Ngày 31/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 17/6/2024.

- CTCP Everpia (Mã EVE): Ngày 6/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 14/6/2024.

- CTCP Vinacap Kim Long (Mã VTE): Ngày 20/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 0,68% (1 cổ phiếu được nhận 68 đồng). Ngày thanh toán là 28/6/2024.

>> Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp, tâm điểm VPB (HM:), HRB

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。