SHS lên phương án phát hành 899,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn
2024-05-14 14:30:02
more 
280

– CTCP Chứng Khoán Sài Gòn-Hà Nội (HN:) đã có cập nhật, bổ sung thêm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024 dự kiến tổ chức vào chiều 15/5 tại Hà Nội. Theo đó HĐQT trình cổ đông thông qua 4 phương án phát hành 899,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

  • Phương án 1: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với số lượng dự kiến 40,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.
  • Phương án 2: SHS phát hành 40,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần, tỷ lệ 5%, giá trị phát hành theo mệnh giá là 406,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện là Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến ngày 31/12/2023.
  • Phương án 3: SHS chào bán gần 813,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Căn cứ nhu cầu huy động đồng thời để tăng hiệu quả huy động vốn, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 8.100 tỷ đồng sẽ được SHS bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Trong đó, 40% sử dụng cho hoạt động cho vay margin, ứng trước và 60% cho hoạt động đầu tư chứng khoán.
  • Phương án 4: SHS phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024) với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 50 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Thời gian thực hiện các phương án trên dự kiến trong năm 2024 - 2025 hoặc sau khi công ty hoàn thành việc báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được cấp phép. Hiện vốn điều lệ của Chứng khoán SHS là 8.141,5 tỷ đồng.

Nếu phát hành thành công 899,5 triệu cổ phiếu theo kế hoạch dự kiến, vốn điều lệ của Chứng khoán SHS sẽ tăng thêm tối đa 8.994,7 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp lên 17.126,3 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Chứng khoán SHS ghi nhận doanh thu hoạt động quý 1/2024 giảm gần 17% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 565 tỷ đồng. Chi phí giảm mạnh giúp SHS báo lãi trước thuế gần 444 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 356 tỷ đồng, đồng loạt cao gấp gần 8 lần con số quý 1/2023.

Năm 2024, SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 1.844 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.035 tỷ đồng. Như vậy với kết quả trên, Chứng khoán SHS đã thực hiện khoảng 43% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 3 tháng.

Tính đến cuối Q1/2023, tổng tài sản của SHS đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính FVTPL chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.333 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng sau 3 tháng. Các khoản cho vay cũng chiếm tỷ trọng lớn với 4.429 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng; trong đó, cho vay margin đạt 4.175 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL của SHS bao gồm hơn 2.900 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết (tạm lãi hơn 400 tỷ đồng). Trong đó, (HM:), (HM:) và (HM:) chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong khi MWG tạm lỗ 17 tỷ đồng, FRT là khoản đầu tư có lợi nhuận tốt nhất với giá trị tăng hơn 240 tỷ đồng so với giá đầu tư ban đầu. VPB cũng tạm lãi 43 tỷ đồng.

Danh mục tài sản sẵn sàng để bán (AFS) của SHS vẫn giữ nguyên như đầu năm với giá trị gốc hơn 475 tỷ đồng, đầu tư vào 2 cổ phiếu (HM:) và TCD. Công ty đang có lợi nhuận 122% với khoản đầu tư 275 tỷ đồng vào SHB, nhưng lại ghi nhận lỗ gần 110 tỷ đồng với khoản đầu tư vào TCD (giá gốc 200 tỷ đồng).

Bạn chưa biết cách phân tích và định giá doanh nghiệp dựa trên các thông tin về lợi nhuận và doanh thu? Đừng lo, chúng tôi có công cụ định giá và phân tích cho bạn. InvestingPro giúp bạn biết giá hợp lý để mua và bán cổ phiếu. Dễ sử dụng với mọi thông tin có sẵn cho nhà đầu tư không chuyên, InvestingPro còn có chi phí hấp dẫn (chỉ trong năm nay). Hãy tìm hiểu về công cụ này tại đây để nhận được ưu đãi từ mã chiết khấu:

  • InvestingPro: http://bit.ly/3tLRRak mã chiết khấu DONBPPRO
  • InvestingPro+: https://bit.ly/3tBDq8Y mã chiết khấu DONBP
Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。