Cục Dự trữ Liên bang New York dự báo lạm phát một năm ở mức 3,26% so với mức 3% trước đó
2024-05-14 02:30:04
more 
827

Trung tâm Dữ liệu Kinh tế Vi mô của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã công bố Khảo sát kỳ vọng của người tiêu dùng vào tháng 4/2024. Cuộc khảo sát chỉ ra rằng kỳ vọng của người tiêu dùng đối với lạm phát đã tăng đối với triển vọng một năm và năm năm nhưng giảm đối với triển vọng ba năm. Kỳ vọng về sự tăng trưởng của giá nhà đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Dự đoán tăng trưởng chi tiêu cũng tăng lên. Xác suất nhận thức của cả hai chọn rời bỏ công việc và bị sa thải đều giảm, cũng như xác suất nhận thức về việc đảm bảo việc làm trong trường hợp mất việc.

Các kết quả chính từ Khảo sát tháng 4/2024 là:

Lạm phát

 • Dự báo lạm phát trung bình đã tăng lên 3,3% từ 3,0% cho triển vọng một năm, giảm xuống 2,8% từ 2,9% cho triển vọng ba năm và tăng lên 2,8% từ 2,6% cho triển vọng năm năm. Phạm vi kỳ vọng lạm phát giữa những người tham gia khảo sát (khoảng cách giữa dự báo phân vị thứ 75 và 25) đã thu hẹp cho triển vọng một năm và mở rộng cho triển vọng ba năm và năm năm.
 • Sự không chắc chắn trung bình về lạm phát trong tương lai - được thể hiện bằng mức độ không chắc chắn về tỷ lệ lạm phát trong tương lai - đã tăng đối với triển vọng một năm và năm năm nhưng giảm trong triển vọng ba năm.
 • Kỳ vọng trung bình cho sự gia tăng giá nhà đã tăng lên 3,3% sau khi giữ ổn định ở mức 3,0% trong bảy tháng liên tiếp. Đây là giá trị cao nhất được ghi nhận cho chỉ số này kể từ tháng 7/2022. Sự gia tăng đáng chú ý nhất trong số những người tham gia có trình độ học vấn trung học trở xuống.
 • Kỳ vọng về sự thay đổi giá cả năm tới đối với các mặt hàng khác nhau đều tăng trong tháng Tư. Chúng bao gồm mức tăng 0,3 điểm phần trăm đối với xăng lên 4,8%, tăng 0,2 điểm phần trăm đối với thực phẩm lên 5,3%, tăng 0,6 điểm phần trăm đối với chi phí chăm sóc y tế lên 8,7%, tăng 2,5 điểm phần trăm đối với chi phí giáo dục đại học lên 9,0% và tăng 0,4 điểm phần trăm đối với tiền thuê nhà lên 9,1%.

Thị trường lao động

 • Dự báo trung bình về tăng trưởng thu nhập trong năm tới giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm xuống còn 2,7%. Sự suy giảm này chủ yếu được nhìn thấy ở những người tham gia có trình độ học vấn trung học trở xuống. Mặc dù giảm, con số hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với phạm vi 2,0% -2,2% phổ biến vào đầu đại dịch.
 • Kỳ vọng trung bình về tỷ lệ thất nghiệp - hoặc xác suất dự đoán trung bình rằng tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ tăng trong năm tới - tăng 1 điểm phần trăm lên 37,2%, vẫn thấp hơn mức trung bình 12 tháng là 38,2%.
 • Khả năng mất việc làm trung bình trong 12 tháng tới giảm 0,6 điểm phần trăm xuống còn 15,1%. Xác suất trung bình tự nguyện nghỉ việc trong vòng 12 tháng tới cũng giảm xuống, 1,2 điểm phần trăm xuống còn 19,4%.
 • Cơ hội trung bình để tìm được một công việc mới nếu một người bị mất công việc hiện tại đã giảm trong tháng thứ tư liên tiếp, đạt 50,9% từ 51,2% trong tháng Ba. Đây là con số thấp nhất kể từ tháng 4/2021 đối với chỉ số này.

Tài chính hộ gia đình

 • Dự báo trung bình về tăng trưởng thu nhập hộ gia đình trong năm tới giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 3,0%. Chỉ số này đã dao động trong phạm vi hẹp từ 2,9% đến 3,3% kể từ tháng 1/2023 và vẫn cao hơn mức trước đại dịch là 2,7% từ tháng 2/2020.
 • Kỳ vọng trung bình về tăng trưởng chi tiêu hộ gia đình trong năm tới tăng 0,2 điểm phần trăm lên 5,2%. Sự gia tăng này là đáng kể nhất trong số những người tham gia với một số giáo dục đại học.
 • Nhận thức về tiếp cận tín dụng so với năm trước được cải thiện, với ít người tham gia báo cáo các điều kiện nghiêm ngặt hơn. Kỳ vọng tiếp cận tín dụng trong năm tới cũng được cải thiện, với ít người tham gia dự đoán các điều kiện nghiêm ngặt hơn.
 • Xác suất dự đoán trung bình của việc không thanh toán nợ tối thiểu trong ba tháng tới vẫn giữ nguyên ở mức 12,9%. Con số này cao hơn mức trung bình 12 tháng là 11,8%.
 • Dự báo trung bình cho sự thay đổi thuế ở mức thu nhập hiện tại trong năm tới tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm lên 4,3%.
 • Kỳ vọng trung bình cho sự tăng trưởng nợ chính phủ trong năm tới vẫn giữ nguyên ở mức 9,6%.
 • Xác suất trung bình dự đoán lãi suất tài khoản tiết kiệm sẽ cao hơn trong 12 tháng tới tăng 1,3 điểm phần trăm lên 25,5%, vẫn thấp hơn mức trung bình 12 tháng là 28,8%.
 • Nhận thức về tình hình tài chính hiện tại của các hộ gia đình trở nên tồi tệ hơn, với ít người tham gia nói rằng họ khá giả hơn và nhiều người nói rằng họ tồi tệ hơn so với năm ngoái. Kỳ vọng cho năm tới cũng xấu đi một chút, với ít người tham gia mong đợi tình hình tài chính của họ được cải thiện.
 • Xác suất trung bình dự đoán rằng giá cổ phiếu Mỹ sẽ tăng trong 12 tháng tới giảm 0,5 điểm phần trăm xuống còn 38,7%.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。