ĐHĐCĐ ACB: Chia cổ tức tỷ lệ 25%, kế hoạch lãi trước thuế 2024 đạt 22,000 tỷ đồng Theo Vietstock
2024-04-04 15:30:15
more 
1439

Trực tuyến

Vietstock - ĐHĐCĐ ACB (HM:): Chia cổ tức tỷ lệ 25%, kế hoạch lãi trước thuế 2024 đạt 22,000 tỷ đồng

Sáng ngày 04/04/2024, Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn điều lệ, chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2024 đạt 22,000 tỷ đồng, tăng 10%

định hướng năm 2024, tăng trưởng tín dụng cả năm với mức được Ngân hàng Nhà nước giao, cải thiện tỷ trọng thu nhập từ phí trên doanh thu, phát triển tệp khách hàng theo hướng cho phép khách hàng có thể thực hiện trên môi trường số và gia tăng số lượng giao dịch qua kênh số.

Kế hoạch đến cuối năm 2024, tổng tài sản sẽ đạt 805,050 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 593,779 tỷ đồng, tăng 11%; cho vay khách hàng đạt 555,866 tỷ đồng, tăng 14%. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 được đề ra là 22,000 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả 2023. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Tăng vốn điều lệ, chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 25%

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt. Lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức năm 2023 là 19,886 tỷ đồng. Dự kiến sau khi dùng 9,710 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2023, lợi nhuận còn lại của là 10,176 tỷ đồng.

Cụ thể, về phương án tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức, dự kiến phát hành thêm hơn 582.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận thêm 15 cp). Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của sẽ tăng từ 38,840 tỷ đồng lên 44,666 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận trước còn lại chưa chia tính đến 31/12/2023, số tiền chia cổ tức bằng cổ phiếu tương đương 5,826 tỷ đồng.

Cổ phiếu phổ thông phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ dự kiến trong quý 3/2024.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 cũng được Ngân hàng dự kiến tương tự năm 2023.

Mức thù lao dành cho HĐQT và BKS năm 2023 được dự kiến trình với tỷ lệ 0.6%/lợi nhuận sau thuế, tương đương 80.99 tỷ đồng. Thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2024 dự kiến trình cũng là 0.6%/lợi nhuận sau thuế.

...Tiếp tục cập nhật

Cát Lam

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。