Thêm 11 cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE
2024-04-03 16:30:05
more 
130

– Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có thông báo bổ sung 11 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), bao gồm C32, C47, CRE (HM:), FCN (HM:), FIT (HM:), HU1, ICT, KPF, PSH, PTB (HM:), TLD.

Trong đó, các cổ phiếu C32, FCN, FIT bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm. Số còn lại, nguyên nhân bị cắt margin là do BCTC hợp nhất năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Trước đó vào cuối tháng 3, HoSE thông báo cắt margin 2 cổ phiếu DQC (HM:), MDG với lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC kiểm toán năm 2023 là số âm. Trước đó, HoSE đã bổ sung thêm 2 mã vào danh sách chứng khoán không đủ điều điện giao dịch ký quỹ gồm cổ phiếu VAF do BCTC năm 2023 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán và VTP do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Như vậy, tính đến ngày 3/4, tổng số lượng cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ lên đến 104 cổ phiếu gồm nhiều cái tên "hot" như: (HM:), (HM:), (HM:), (HM:), (HM:), POM (HM:), OGC (HM:), DLG… Các lý do chính dẫn đến tình trạng trên chủ yếu là: Lỗ kiểm toán bán niên 2023; BCTC bán niên 2023 có ý kiến của đơn vị kiểm toán; lỗ kiểm toán năm 2023; BCTC kiểm toán năm 2023 có ý kiến của đơn vị kiểm toán; chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch/đình chỉ giao dịch/chứng khoán có khả năng bị hủy niêm yết; thời gian niêm yết dưới 6 tháng,...

*Các cổ phiếu bị bôi vàng là các cổ phiếu bị cắt margin vì nhiều lý do

*Các cổ phiếu bôi vàng là các cổ phiếu bị cắt margin do nhiều lý do

Bạn chưa biết cách phân tích và định giá doanh nghiệp dựa trên các thông tin về lợi nhuận và doanh thu? Đừng lo, chúng tôi có công cụ định giá và phân tích cho bạn. InvestingPro giúp bạn biết giá hợp lý để mua và bán cổ phiếu. Dễ sử dụng với mọi thông tin có sẵn cho nhà đầu tư không chuyên, InvestingPro còn có chi phí hấp dẫn (chỉ trong năm nay). Hãy tìm hiểu về công cụ này tại đây để nhận được ưu đãi từ mã chiết khấu:

  • InvestingPro: http://bit.ly/3tLRRak mã chiết khấu DONBPPRO
  • InvestingPro+: https://bit.ly/3tBDq8Y mã chiết khấu DONBP
Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。