Dưới đây là những lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của chúng tôi cho quý 2 năm 2024
2024-04-03 00:30:02
more 
916

- Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán tiếp tục chảy vào danh mục đầu tư dài hạn của các nhà đầu tư trong tháng 3, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với trong tháng 2.

Khi đà phục hồi diễn ra trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm năng lượng, kim loại và tiền điện tử, đã vượt trội so với , đạt mức tăng vững chắc 2,89% so với 1,89% Nasdaq.

Những kết quả này đã giúp thúc đẩy thị trường nói chung đạt quý 1 tốt nhất kể từ năm 2019, với S&P 500 tăng ấn tượng 10,2%.

Nhưng bất chấp tiêu chuẩn rất cao, các lựa chọn cổ phiếu được hỗ trợ bởi AI của chúng tôi vẫn hoạt động tốt hơn nhiều.

Bằng cách tổng hợp vô số yếu tố, bao gồm lịch sử lâu dài của thị trường chứng khoán và phân tích cơ bản tiên tiến, ProPicks đã có thể đưa một số người chiến thắng vào sáu chiến lược hàng đầu của chúng tôi trước khi chúng tăng giá.

  • ), tăng 169% năm nay
  • ), tăng 255% năm nay
  • (NYSE:), tăng 57% năm nay
  • ), tăng 82% năm nay
  • ), tăng 37% năm nay
  • (NASDAQ:), tăng 29% năm nay
  • ), tăng 31% năm nay

Và tin rằng những cổ phiếu này thậm chí không phải là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi.

Hướng tới quý 2, AI của chúng tôi đã thực hiện một trong những lần tái cân bằng quan trọng nhất trong lịch sử, với hơn 50 thay đổi danh mục đầu tư giữa mua và bán.

(NYSE:) đã tăng mạnh 3,4% trong ngày đầu tiên trong danh mục đầu tư của chúng tôi và dường như đã sẵn sàng tiếp tục tăng trong tháng 4.

Ngược lại, chúng tôi đã khuyên bạn nên bán cổ phiếu Humana (NYSE:), hiện đã giảm 9%.

 

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。