Quý 1/2024 có gần 74.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường
2024-03-28 15:30:05
more 
264

– Theo số liệu từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 3 tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 59.848 doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong số này, doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 36.244 doanh nghiệp, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2023 và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 23.604 doanh nghiệp, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số lao động đăng ký trong 3 tháng đầu năm 2024 tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 258.750 lao động, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính riêng tháng 3/2024, cả nước có 14.116 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 113.462 tỷ đồng, giảm 0,7% về số doanh nghiệp và giảm 22,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3/2024 là 104.423 người, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 3/2024, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, đạt 3.020 doanh nghiệp, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cụ thể, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2024 ghi nhận mức giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 724.507 tỷ đồng. Trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 332.175 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động lại giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 392.332 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm, có 9.761 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn, giảm 8,1% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, con số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 3 tháng đầu năm 2024 đã tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023, lên 73.978 doanh nghiệp. Trong đó, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 53.365 doanh nghiệp, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 3 tháng đầu năm nay có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 23.879 doanh nghiệp, tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 47.834 doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 15.530 doanh nghiệp, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2023. Các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Số doanh nghiệp giải thể là 5.083 doanh nghiệp, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023, 72,5% các doanh nghiệp này có thời gian hoạt động ngắn dưới 5 năm và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng.

Bạn chưa biết cách phân tích và định giá doanh nghiệp dựa trên các thông tin về lợi nhuận và doanh thu? Đừng lo, chúng tôi có công cụ định giá và phân tích cho bạn. InvestingPro giúp bạn biết giá hợp lý để mua và bán cổ phiếu. Dễ sử dụng với mọi thông tin có sẵn cho nhà đầu tư không chuyên, InvestingPro còn có chi phí hấp dẫn (chỉ trong năm nay). Hãy tìm hiểu về công cụ này tại đây để nhận được ưu đãi từ mã chiết khấu:

  • InvestingPro: http://bit.ly/3tLRRak mã chiết khấu DONBPPRO
  • InvestingPro+: https://bit.ly/3tBDq8Y mã chiết khấu DONBP
Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。