Nhóm Big 4 đang đẩy mạnh hoạt động tăng vốn?
2024-02-29 14:30:06
more 
395

– Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HM:) (Vietcombank) công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2024 với tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2022.

Ước tính tỷ lệ thực hiện quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu của Vietcombank sẽ là 38,79%/vốn điều lệ, tương đương phát hành thêm khoảng 2,17 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Sau khi hoàn tất chia cổ tức năm 2022, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng thêm 21.680 tỷ đồng, lên mức hơn 77.571 tỷ đồng.

Trước đó, một ngân hàng khác thuộc nhóm 4 ngân hàng quốc doanh lớn nhất Việt Nam – Big 4 là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HM:) (Vietinbank) cũng thông qua phương án tăng vốn bằng lợi nhuận để lại.

Cụ thể, Vietinbank sẽ sử dụng phần lợi nhuận còn lại năm 2022, khoảng 11.648 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Theo phương án này, vốn điều lệ của Vietinbank sẽ tăng từ 53.700 tỷ đồng lên hơn 65.300 tỷ đồng.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024 gần đây, Chủ tịch VietinBank Trần  Minh Bình đã kiến nghị tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại Nhà nước tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính.

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính cho phép giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2022 để tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu, Vietinbank tiếp tục đề xuất các cơ quan có thẩm quyền cho phép ngân hàng được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2023 để tăng vốn; phê duyệt chủ trương cho phép VietinBank được giữ lại toàn bộ lợi nhuận hàng năm của giai đoạn 2024-2028 để tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HM:) (Vietinbank) – một ông lớn ngân hàng quốc doanh khác chưa công bố kế hoạch cụ thể nhưng nhiều khả năng cũng sẽ tiến hành tăng vốn trong năm nay.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường mới đây, BIDV đã thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán thêm cổ phiếu tại phương án tăng vốn điều lệ năm 2023. Cụ thể, Đại hội cổ đông đã quyết định lùi thời gian thực hiện phương án tăng vốn sang năm 2024.

Hiện BIDV còn kế hoạch phát hành thêm 455 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ. Ngân hàng chưa công bố chi tiết kế hoạch chào bán, tuy nhiên BIDV từ lâu đã có kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và đến nay chưa thực hiện thành công.

Với Agribank, ngân hàng chưa niêm yết và tốc độ tăng vốn cũng khá chậm so với các ngân hàng quốc doanh khác.

Tại Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV đã chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giai đoạn 2021 - 2030 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2023 của ngân hàng, tối đa là 17.100 tỷ đồng.

Nghị quyết nêu rõ, trong năm 2023 bố trí 6.753 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương đã được Quốc hội phê duyệt để tăng vốn cho Agribank.

Năm 2024, bố trí tối đa 10.347 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Như vậy, nếu được bổ sung, vốn điều lệ của Agribank sẽ tăng lên hơn 51.500 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ cho nhóm ngân hàng quốc doanh, theo Ngân hàng Nhà nước, là cần thiết để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn và có dư địa cho vay. Trong đó, Agribank là trường hợp bức thiết nhất.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng dẫn số liệu thống kê tính đến cuối năm 2022, vốn điều lệ của Agribank là 34.446 tỷ đồng, thấp nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước và thậm chí thấp hơn nhiều so với một số nhà băng tư nhân khác như Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (HM:), Ngân hàng TMCP Quân đội (HM:), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HM:). 

Do đó, việc bổ sung vốn cho Agribank là rất cấp thiết, giúp nhà băng 100% vốn nhà nước này đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định 8%, hướng tới tuân thủ quy định Basel II.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。