Beamr Imaging đặt chào bán công khai ở mức 7 đô la mỗi cổ phiếu
2024-02-13 09:30:27
more 
610

HERZLIYA, Israel - Beamr Imaging Ltd. (NASDAQ: BMR), một công ty chuyên về công nghệ tối ưu hóa video, đã công bố chào bán công khai bảo lãnh 1.714.200 cổ phiếu phổ thông với giá 7,00 đô la mỗi cổ phiếu, nhằm huy động khoảng 12 triệu đô la trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí chào bán. Việc chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 2 năm 2024, sẽ được quản lý bởi ThinkEquity với tư cách là nhà quản lý sổ sách duy nhất.

Công ty cũng đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn 45 ngày để mua thêm 257.100 cổ phiếu để quản lý bất kỳ khoản phân bổ quá mức nào. Beamr dự định phân bổ số tiền thu được ròng cho nghiên cứu và phát triển, các sáng kiến bán hàng và tiếp thị, chi phí vận hành đám mây và các mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động và chi phí vốn.

Đợt chào bán công khai này được đưa ra sau khi tuyên bố đăng ký Mẫu F-1 nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) có hiệu lực vào ngày 12/2/2024. Bản cáo bạch cuối cùng, khi có sẵn, sẽ có thể lấy được từ ThinkEquity và cũng sẽ có thể truy cập được trên trang web của SEC.

Beamr, được công nhận về các giải pháp video thích ứng nội dung và được hỗ trợ bởi 53 bằng sáng chế được cấp, đã được trao giải Emmy® Công nghệ và Kỹ thuật năm 2021 và giải thưởng Nhà sáng tạo Seagate Lyve của năm 2021. Công ty khẳng định rằng công nghệ của họ có thể cho phép giảm tới 50% tốc độ bit trong khi vẫn duy trì chất lượng được đảm bảo.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。