Anywhere Real Estate bổ nhiệm CTO mới Rudy Wolfs
2024-02-13 08:30:23
more 
530

MADISON, NJ - Anywhere Real Estate Inc. (NYSE: HOUS), một công ty chủ chốt trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, hôm nay đã thông báo bổ nhiệm Rudy Wolfs làm Giám đốc Công nghệ mới, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 2 năm 2024. Công ty cũng tiết lộ rằng Melissa McSherry sẽ từ chức Giám đốc điều hành vào ngày 26/2/2024, chuyển sang vai trò cố vấn chiến lược cho đến ngày 1/4/2024.

Wolfs, được công nhận với nền tảng sâu rộng về công nghệ, đặc biệt là về dữ liệu, kỹ thuật, phát triển sản phẩm và hệ thống, đã giữ các vị trí cấp cao tại các công ty dịch vụ tài chính phức tạp và là công cụ dẫn dắt nhiều công ty khởi nghiệp mua lại thành công. Sự nghiệp của ông bao gồm các nhiệm kỳ quan trọng, chẳng hạn như gần một thập kỷ tại Capital One và hơn 12 năm tại ING Direct USA, nơi ông đã góp phần mở rộng quy mô công ty đáng kể.

Ryan Schneider, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Anywhere, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Wolfs trong việc thúc đẩy chiến lược sản phẩm và công nghệ của công ty tiến lên. Schneider nhấn mạnh hồ sơ theo dõi đã được chứng minh của Wolfs trong việc phát triển tài năng công nghệ, hình dung lại các hệ thống phức tạp và mang lại kết quả chiến lược với tốc độ.

Bản thân Wolfs rất mong muốn tận dụng quy mô và quyền truy cập dữ liệu của Anywhere để cải thiện trải nghiệm giao dịch cho các doanh nhân bất động sản và chủ doanh nghiệp nhỏ.

Anywhere Real Estate Inc. giám sát danh mục đầu tư của các thương hiệu bất động sản nổi tiếng và hỗ trợ khoảng 1,2 triệu giao dịch nhà hàng năm. Công ty được ca ngợi về thực hành đạo đức và đổi mới trong không gian bất động sản và liên tục tìm cách thu hút các nhà lãnh đạo có thể góp phần nâng cao trải nghiệm mua và bán nhà.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。