Superior Group công bố cổ tức hàng quý $ 0.14
2024-02-13 05:30:32
more 
576

ST. PETERSBURG - Superior Group of Companies, Inc. (NASDAQ: SGC), một doanh nghiệp đa dạng cung cấp quần áo chăm sóc sức khỏe, sản phẩm có thương hiệu và dịch vụ trung tâm liên lạc, đã tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,14 đô la cho mỗi cổ phiếu. Cổ tức này dự kiến thanh toán vào ngày 29/2/2024 cho cổ đông được ghi nhận kể từ ngày 23/2/2024.

Superior Group of Companies, được thành lập vào năm 1920, hoạt động trên ba phân khúc kinh doanh, mỗi phân khúc nhắm vào các thị trường lớn và đang phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。