Barings Fund tuyên bố cổ tức hàng tháng là 0,1056 đô la cho mỗi cổ phiếu
2024-02-13 05:30:29
more 
514

ARLOTTE, NC - Quỹ lợi suất cao ngắn hạn toàn cầu Barings (NYSE: BGH), một công ty đầu tư quản lý đóng không đa dạng, đã công bố cổ tức hàng tháng là 0.1056 đô la cho mỗi cổ phiếu cho tháng 2 năm 2024. Cổ tức được trả vào ngày 1/3/2024 cho cổ đông ghi nhận kể từ ngày 21/2/2024, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/2/2024.

Dựa trên giá cổ phiếu là 13.96 đô la tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, cổ tức được công bố chuyển thành lợi suất hàng năm là 9.08%. Quỹ cũng đưa ra ước tính cho cùng một số tiền cổ tức hàng tháng cho tháng 3 và tháng 4/2024, với ngày thanh toán được ấn định lần lượt là ngày 1/4 và 1/5. Ngày kỷ lục cho các cổ tức này là ngày 20 tháng 3 và ngày 22 tháng 4, với ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19 tháng 3 và ngày 19 tháng 4.

Chiến lược của Quỹ tập trung đầu tư chủ yếu vào trái phiếu ngắn hạn, lợi suất cao toàn cầu. Nó nhằm mục đích cung cấp một mức thu nhập hiện tại cao, như được xác định bởi Barings, trong khi bảo toàn vốn và với mục tiêu thứ yếu là tăng giá vốn. Quỹ duy trì thời hạn danh mục đầu tư trung bình có trọng số từ 3 năm trở xuống, bao gồm cả ảnh hưởng của đòn bẩy.

Barings LLC, công ty quản lý Quỹ, là một phần của công ty quản lý đầu tư toàn cầu với hơn 381 tỷ USD tài sản tính đến ngày 31/12/2023. Công ty là một công ty con của MassMutual và tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội khác biệt trên các thị trường thu nhập cố định, bất động sản và cổ phiếu chuyên gia khác nhau.

Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。