Bắc Carolina áp dụng Oracle Cloud ERP để quản lý tài chính
2024-02-12 21:30:25
more 
966

RALEIGH – Bang Bắc Carolina đã chuyển sang Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) để tăng cường quản lý tài chính của các cơ quan nhà nước. Nỗ lực hiện đại hóa này nhằm thay thế một hệ thống máy tính lớn lỗi thời, hợp lý hóa các quy trình tài chính và cải thiện dịch vụ cho hơn 10 triệu cư dân.

Trước đây phải vật lộn với một hệ thống ERP kế thừa 35 năm tuổi gây ra các silo dữ liệu và thách thức bảo trì, Văn phòng Kiểm soát Nhà nước đã tìm cách nâng cấp các hoạt động tài chính của mình. "Hoạt động của chúng tôi đã bị cản trở bởi một hệ thống kế thừa giữ dữ liệu quan trọng trong các silo và yêu cầu bảo trì liên tục", Clayton Darnell, phó kiểm soát viên nhà nước cho biết. Việc áp dụng Oracle Cloud ERP dự kiến sẽ thúc đẩy các hoạt động hiệu quả và nhanh nhẹn hơn giữa các cơ quan nhà nước.

Việc triển khai Oracle Cloud ERP cho phép Bắc Carolina quản lý tài chính trên một bộ dựa trên đám mây thống nhất, được dự đoán sẽ tăng năng suất và tăng cường cơ chế kiểm soát. Nền tảng này bao gồm một loạt các khả năng như tài chính, mua sắm, quản lý dự án và quản lý chuỗi cung ứng. Nó cũng có tính năng Oracle Cloud Enterprise Performance Management (EPM), giúp đơn giản hóa việc báo cáo phức tạp và đẩy nhanh quá trình ra quyết định.

Rondy Ng, phó chủ tịch điều hành phát triển ứng dụng tại Oracle, nhận xét về sự cần thiết của các cơ quan nhà nước để áp dụng các công nghệ mới và duy trì văn hóa đổi mới liên tục để đáp ứng nhu cầu của các thành phần.

Nền tảng Oracle Cloud ERP được thiết kế để tự cập nhật 90 ngày một lần, cung cấp cho khách hàng những công nghệ mới nhất và cho phép các tổ chức thích ứng với các cơ hội kinh doanh mới một cách nhanh chóng.

Deloitte, một thành viên của Oracle PartnerNetwork (OPN), quản lý quá trình thực hiện. Việc chuyển sang Oracle Cloud ERP của Bắc Carolina phản ánh xu hướng rộng lớn hơn của các cơ quan chính phủ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng CNTT của họ để phục vụ tốt hơn các thành phần của họ.

Quá trình chuyển đổi này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và thể hiện một bước chiến lược cho Bắc Carolina trong việc tận dụng công nghệ đám mây để quản lý tài chính nhà nước. Oracle (NYSE: ORCL) là nhà cung cấp toàn cầu các ứng dụng tích hợp và cơ sở hạ tầng tự trị, an toàn trong Đám mây Oracle.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。