Nghị quyết 01 của Chính phủ là động lực và "chìa khóa” cho tăng trưởng năm 2024 Theo Vietstock
2024-02-12 21:30:24
more 
1030

Vietstock - Nghị quyết 01 của Chính phủ là động lực và "chìa khóa” cho tăng trưởng năm 2024

Chính phủ nhấn mạnh đến 6 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024.

Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 được Chính phủ ban hành mới đây với nhiều trọng tâm thể hiện ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Nghị quyết 01 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 từ 6 - 6,5%.

Hàng năm, Chính phủ đều ban hành Nghị quyết 01 để nêu rõ các trọng tâm trong chỉ đạo điều hành, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành, địa phương. Nghị quyết của Chính phủ đã nhấn mạnh đến 6 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong năm 2024 để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Trong đó, Nghị quyết 01 với nhiều nhóm giải pháp hướng đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh.

Ngoài ra, Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi và phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững các loại thị trường, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Có thể thấy nhiều trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2024 của Chính phủ hướng đến môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, tháo gỡ các rào cản để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, bứt phá, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh các bộ ngành, địa phương cần quyết liệt, tập trung đẩy mạnh và triển khai nhanh hơn các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2024 trên tinh thần "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững".

Lãnh đạo Bộ KH-ĐT nhấn mạnh tại Nghị quyết 01 đã giao rõ nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Dưới góc nhìn chuyên gia, TS Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VERP), cho biết năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Vị chuyên gia cho rằng việc triển khai nhanh chóng và đưa ra các kế hoạch hành động cho năm 2024 đóng vai trò rất quan trọng. Muốn thực hiện tốt điều này, người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần quyết liệt ngay từ đầu năm, tận dụng từng ngày để triển khai các nhiệm vụ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, TS Nguyễn Quốc Việt cho rằng các bộ ngành cần khẩn trương rà soát, đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt rõ đâu là điểm nghẽn, từ đó tháo gỡ mang lại hiệu quả thiết thực. Ông lưu ý cần nhìn thẳng vào các vấn đề tồn đọng để giải quyết, như vậy mới thực sự tạo động lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng Bộ KH-ĐT với vai trò chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết, cần bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã giao cho từng bộ ngành để từ đó có đánh giá, báo cáo Chính phủ sát nhất.

Ông Doanh nhấn mạnh thực thi vẫn luôn là khâu yếu và năm 2024 cần khắc phục điều này để thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế - xã hội. Vị chuyên gia cũng lưu ý cơ chế, chính sách cần hoàn thiện để tạo hành lang pháp lý, cơ sở cho các cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, khắc phục tình trạng "sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy" như hiện nay.

Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cũng đánh giá cao khi nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ hướng đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo ông Doanh, nếu triển khai có hiệu quả, Nghị quyết 01 sẽ là động lực, là "chìa khoá" quan trọng mở ra những cánh cửa để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2024.

Đặc biệt, khi các dự án đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy, nhiều công trình, dự án nhà ở xã hội sớm được triển khai, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản vượt qua khó khăn.

Minh Chiến

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。