Rekor Systems hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu trị giá 22,9 triệu USD
2024-02-10 07:30:09
more 
737

COLUMBIA, MD - Rekor Systems, Inc. (NASDAQ: REKR), một công ty chuyên về công nghệ tình báo đường bộ, đã hoàn tất đợt chào bán công khai, bán 10 triệu cổ phiếu với giá 2,50 đô la mỗi cổ phiếu. Giao dịch, kết thúc ngày hôm nay, dự kiến sẽ mang lại cho công ty khoảng 22,9 triệu đô la sau khi bảo lãnh giảm giá và chi phí ước tính.

Việc chào bán cũng bao gồm một tùy chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm tối đa 1,5 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian 30 ngày. William Blair từng là người quản lý sổ sách duy nhất, với Northland Capital Markets là người quản lý chính.

Đợt chào bán này được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 và tuyên bố có hiệu lực vào ngày 23 tháng 9 năm 2021. Chi tiết về đợt chào bán đã được nêu trong bản cáo bạch bổ sung cuối cùng và bản cáo bạch kèm theo được nộp cho SEC vào ngày 8 tháng 2 năm 2024.

Rekor Systems được biết đến với ứng dụng tiên tiến của trí tuệ nhân tạo trong quản lý giao thông và hệ thống đường bộ. Rekor One® Roadway Intelligence Engine của công ty là nền tảng của công nghệ, cho phép phân tích một lượng lớn dữ liệu để cải thiện thông tin chi tiết về đường bộ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。