Giám đốc điều hành P10 William Souder sẽ nghỉ hưu vào tháng Năm
2024-02-10 07:30:07
more 
814

DALLAS - P10, Inc. (NYSE: PX), nhà cung cấp các giải pháp thị trường tư nhân trong lĩnh vực quản lý tài sản thay thế, đã thông báo về việc nghỉ hưu sắp tới của Giám đốc điều hành, William "Fritz" Souder. Ông Souder sẽ nghỉ hưu vào tháng 5/2024, với công ty có kế hoạch phân bổ lại trách nhiệm của ông trước khi ông rời đi.

Ông Souder đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của P10, đóng góp đáng kể từ giai đoạn đầu của công ty thông qua quá trình phát triển thành một công ty nổi bật. Nhiệm kỳ của ông bao gồm các vai trò từ việc là một trong những đối tác sáng lập của RCP, một chiến lược đầu tư dưới sự bảo trợ của P10, đến vị trí COO hiện tại của ông.

Luke Sarsfield, Giám đốc điều hành của P10, bày tỏ lòng biết ơn đối với dịch vụ tận tâm của Souder, điều này mang lại lợi ích không chỉ cho các bên liên quan của công ty mà còn các tổ chức cộng đồng khác nhau mà ông hỗ trợ. Công ty sẽ cung cấp thông tin cập nhật về những thay đổi sắp tới đối với cơ cấu tổ chức của mình trong cuộc gọi thu nhập dự kiến vào ngày 29 tháng 2 năm 2024.

P10 phục vụ cơ sở nhà đầu tư toàn cầu, bao gồm một số quỹ hưu trí, tài trợ và tổ chức tài chính lớn nhất, với sự hiện diện trên 50 tiểu bang và 60 quốc gia. Nhiệm vụ của công ty là cung cấp các giải pháp đầu tư đa dạng trong thị trường tư nhân.

Quản trị của công ty bao gồm các điều khoản trong Giấy chứng nhận thành lập để bảo vệ lợi ích thuế liên quan đến lỗ hoạt động ròng của công ty. Các quy tắc này ngăn chặn việc chuyển nhượng cổ phần sẽ tạo ra hoặc tăng quyền sở hữu của cổ đông 4,99%, đảm bảo tính toàn vẹn của vị trí thuế của P10.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。