CEMEX bị Barclays hạ cấp, giá mục tiêu đặt thành 9 USD
2024-02-09 23:30:12
more 
906

Hôm thứ Sáu, Barclays đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu của CEMEX (NYSE: CX), chuyển xếp hạng từ Thừa cân sang Trọng lượng bằng nhau. Công ty cũng thiết lập mục tiêu giá là 9,00 đô la cho cổ phiếu của công ty. Quyết định này được đưa ra sau kết quả quý IV/2023 của CEMEX, phù hợp với dự báo của Barclays nhưng thấp hơn một chút so với sự đồng thuận của Bloomberg. Doanh thu và EBITDA của công ty giảm khoảng 1% so với kỳ vọng, mặc dù nó đã đạt được biên EBITDA dự kiến là 17,5%, đánh dấu sự cải thiện hàng năm là 120 điểm cơ bản.

Nhà phân tích lưu ý rằng CEMEX đã chứng minh việc tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ và đã đạt đến vị trí đòn bẩy tương đối thấp. Do kết quả tài chính của mình, CEMEX có kế hoạch bắt đầu trả cổ tức, phân phối 120 triệu USD cho các cổ đông bắt đầu từ quý II/2024.

Các chỉ số hiệu suất trong quý IV rất quan trọng đối với đánh giá của Barclays, với EBITDA - thước đo lợi nhuận hoạt động của công ty - là trọng tâm chính. Biên EBITDA đóng vai trò là một chỉ số về hiệu quả hoạt động và khả năng đạt biên mục tiêu của CEMEX phản ánh lập trường hoạt động vững chắc, mặc dù doanh số và EBITDA không đáp ứng đầy đủ kỳ vọng.

Thông báo chi trả cổ tức rất đáng chú ý vì nó thể hiện sự thay đổi trong chiến lược phân bổ vốn của CEMEX, báo hiệu niềm tin vào sức khỏe tài chính và cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Việc trả cổ tức 120 triệu USD sẽ bắt đầu vào quý II/2024.

Mục tiêu giá cập nhật của Barclays là 9,00 đô la cung cấp một tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư về việc định giá cổ phiếu của CEMEX của công ty. Sự thay đổi xếp hạng thành Trọng số bằng nhau cho thấy rằng nhà phân tích hiện xem cổ phiếu của công ty được định giá phù hợp, xem xét thông tin hiện tại và kết quả tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。