Novaland dự kiến điều chỉnh phương án phát hành gần 3 tỷ cổ phiếu
2023-11-21 13:30:07
more 
385

- CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Novaland (HM:) đã có thông báo, vào ngày 30/11 tới đây, sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc:

  1. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu .
  2. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) được thông qua trước đó.
  3. Thông qua thoả thuận khung về việc bồi hoàn cho bên bảo đảm.

Về chi tiết phương án hiện vẫn chưa được Tập đoàn Novaland công bố thêm.

Liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu NVL, vào tháng 3/2023, cổ đông Tập đoàn Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền tối đa dự kiến thu về được là không dưới 9.750 tỷ đồng.

Tập đoàn Novaland cho biết, số tiền huy động được sẽ dùng để góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Đồng thời, Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu NVL cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện là 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu NVL sẽ có quyền mua 01 cổ phiếu mới, với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền tối đa dự kiến thu về được là không dưới 19.500 tỷ đồng.

Mục đích phát hành là nhằm huy động vốn để tập đoàn tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, Tập đoàn Novaland còn dự kiến phát hành cổ phiếu NVL theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của tập đoàn tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng được quyền mua theo chương trình ESOP là thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Thời gian thực hiện là đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

Như vậy, nếu thực hiện toàn bộ các phương án phát hành thêm cổ phiếu NVL như trên thì vốn điều lệ của Tập đoàn Novaland sẽ tăng thêm hơn 29.540 tỷ đồng, lên mức hơn 49.000 tỷ đồng. Qua đó, trở thành doanh nghiệp bất động sản niêm yết có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong một diễn biến liên quan, Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai vừa công bố loạt văn bản thông báo về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai đối với các sản phẩm bất động sản thuộc “siêu” dự án Khu đô thị Aqua City của Tập đoàn Novaland.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。