Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 20-27/11 Theo nguoiquansat.vn
2023-11-19 22:30:07
more 
967

Tới đây, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức các đợt năm 2022, 2023 bằng tiền như: BMP, CAV (HM:), TBD (HN:), TMP (HM:), NCT… Ngày 30/11, CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (HNX: NBP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/11.

Ngày 12/12, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: HM:) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 6.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/11.

Ngày 22/12, CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (UPCoM: DXL) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 125 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/11.

Ngày 14/12, CTCP Thủy điện Buôn Đôn (UPCoM: BSA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 980,3 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/11.

Ngày 22/12, CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT (HM:)) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 3.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/11.

Ngày 22/12, CTCP Sonadezi Long Bình (HNX: SZB) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/11.

Ngày 25/12, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (UPCoM: MFS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11.

Ngày 27/12, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.250 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11.

Ngày 8/12, CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (UPCoM: LMI) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 8/12, CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (HNX: GLT) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 8/12, CTCP Dây cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 11/12, CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 15/12, CTCP Tôn Đông Á (UPCoM: GDA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 22/12, CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (UPCoM: NCS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/11.

Ngày 8/12, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Ngày 22/12, CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC (HM:)) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Ngày 27/12, Tổng CTCP Thiết bị Điện Đông Anh (UPCoM: TBD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Ngày 27/12, Tổng CTCP Lắp máy Việt Nam (UPCoM: LLM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Ngày 28/12, CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 441 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/11.

Nhận định chứng khoán ngày 20/11: Trong nguy có cơ, tận dụng nhịp giảm để lướt sóng?

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。