Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng sai lãi suất, cho vay chồng chéo tại 7 chi nhánh Theo nguoiquansat.vn
2023-11-19 13:30:07
more 
1536

Tại Báo cáo số 1247/BC-KTNN của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra loạt sai sót của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngân hàng Chính sách Xã hội
Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tuy nhiên, tại Báo cáo số 1247/BC-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về Tổng hợp kết quả kiểm toán tổ chức thực hiện Chương trình phục hồi phát triển Kinh tế - Xã hội mới đây, đơn vị này đã chỉ ra loạt thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, theo Kiểm toán Nhà nước, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm, tính đến ngày tháng 8/2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực hiện hỗ trợ 2.390 tỉ đồng trên tổng số 3.000 tỉ đồng, tương ứng đạt 79,6%. Đối với việc cấp bù lãi suất và phí quản lý, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội không phát sinh.

Qua kiểm toán cho thấy, có 122 trường hợp khách hàng vay vốn tại 7 chi nhánh là người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn áp dụng sai lãi suất cho vay là 7,92%/năm thay vì 3,96%/năm.

Khi thực hiện điều chỉnh lại lãi suất, các khoản vay này không đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất, tổng số tiền hỗ trợ lãi suất đã hỗ trợ cho khách hàng phải thu hồi là 83,9 triệu đồng.

Đồng thời, Kiểm toán nhà nước chỉ ra rằng, còn tồn tại trường hợp cho vay giải quyết việc làm có đối tượng không phù hợp, cho vay chồng chéo, thiếu chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn phải thực hiện thu hồi nợ trước hạn và phải thu hồi số tiền hỗ trợ lãi suất năm 2022 là 119,9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc phân loại khoản vay được hỗ trợ lãi suất được thực hiện thủ công, dẫn đến có 78 khoản vay bị phân loại chậm hoặc chưa phân loại là khoản vay được hỗ trợ lãi suất dẫn đến chưa hỗ trợ lãi suất đầy đủ cho khách hàng trong năm 2022, số tiền hỗ trợ lãi suất thiếu cho khách hàng là 12,2 triệu đồng.

Có 346 trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được hỗ trợ lãi suất đến thời điểm tháng 6 năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực hiện hỗ trợ lãi suất bổ sung 122 trường hợp, còn 224 trường hợp đang tiếp tục rà soát với tổng dư nợ là 12,4 tỉ đồng.

Trên sao kê các khoản vay được hỗ trợ lãi suất không thể hiện ngày khoản vay được phân loại là khoản vay được hỗ trợ lãi suất và ngày theo lịch trả nợ của khách hàng hoặc khi khách hàng vay vốn trả nợ, điều này sẽ dẫn đến việc rà soát, tính toán hỗ trợ lãi suất của Ngân hàng Chính sách Xã hội không thực hiện được một cách tổng thể trên hệ thống mà phải rà soát trên cơ sở từng hồ sơ cho vay cụ thể dẫn đến công tác kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Kiểm toán Nhà nước, đến thời điểm tháng 6/2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã xây dựng được tiện ích để rà soát, khắc phục các trường hợp có ngày đăng ký hỗ trợ lãi suất khác ngày giải ngân trên hệ thống.

Gói vay 9.000 tỷ đồng, lãi suất 4% sắp được bung ra thị trường ]]>

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。