Cho vay margin cổ phiếu họ FLC, 1 công ty chứng khoán mất khả năng thu hồi trăm tỷ Theo nguoiquansat.vn
2023-11-18 20:30:13
more 
1521

Khoản tiền lãi phát sinh từ việc cho vay ký quỹ này đã được công ty ghi nhận vào doanh thu, gần 16,7 tỷ đồng. Phía ART đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu khách hàng thanh toán nợ (gốc và lãi) song vẫn chưa có phản hồi và cũng chưa thu được khoản nợ nêu trên.

Kết quả kinh doanh của Chứng khoán BOS những quý gần đây
Liên quan đến các khoản nợ phải trả, Chứng khoán BOS cho biết ban lãnh đạo công ty đang tập trung nhiều nguồn lực giải quyết các vấn đề liên quan để công ty có thể hoạt động bình thường; tình hình tài chính hiện tại hoàn toàn có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ do đó báo cáo tài chính vẫn được lập trên giả định hoạt động liên tục.

Xem thêm:

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。