Chi tiết Tin tức

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 18-22/9 Theo nguoiquansat.vn
2023-09-17 22:30:07
 
932

Tới đây, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức các đợt năm 2022, 2023 bằng tiền như: GMD, CSM (HM:), PLX, PSE, SNZ (HN:),… Chứng khoánLịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 18-22/9Thu Trang • {Ngày xuất bản}Tới đây, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức các đợt năm 2022, 2023 bằng tiền như: GMD, CSM, PLX, PSE, SNZ,…

Ngày 28/9, CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/9.

Ngày 2/10, CTCP Công nghiệp Cao-su Miền Nam (HOSE: CSM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/9.

Ngày 5/10, CTCP Cơ khí An Giang (UPCoM: CKA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/9.

Ngày 29/9, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

Ngày 29/9, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

Ngày 5/10, CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

Ngày 6/10, CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDX) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

Ngày 20/10, CTCP Công trình Giao thông Hà Nội (UPCoM: GH3) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 420 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

Ngày 20/10, CTCP Bê-tông Hòa Cầm - Intimex (HNX: HCC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

Ngày 24/10, CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (HNX: DIH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

Ngày 20/10, CTCP Văn hóa Tân Bình (HNX: ALT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/9.

Ngày 29/9, CTCP Gemadept (HOSE: HM:) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 10/10, CTCP Logistics Vicem (HOSE: HTV) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 10/10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (HOSE: HM:) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 16/10, CTCP KASATI (HNX: KST) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.070 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 17/10, CTCP Bê-tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (UPCoM: KCE) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 20/10, CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (HOSE: DMC (HM:)) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 23/10, CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC (UPCoM: POS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 23/10, CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 23/10, CTCP Tư vấn Xây dựng công trình hàng hải (UPCoM: TVH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 26/10, Tổng Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (UPCoM: SNZ) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.100 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

Ngày 10/10, CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (UPCoM: DC1) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

Ngày 19/10, CTCP Máy-Thiết bị dầu khí (UPCoM: PVM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

Ngày 27/10, CTCP Cảng Sài Gòn (UPCoM: HN:) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

Ngày 26/10, CTCP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

Ngày 27/10, CTCP May Nam Định (UPCoM: NJC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 18/9: PVP, GVR (HM:), C4G, CTG (HM:), GAS (HM:)

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。