Chi tiết Tin tức

Phó Chủ tịch PG Bank Nguyễn Tiến Dũng nộp đơn xin từ nhiệm Theo Vietstock
2023-09-17 18:30:05
 
1219

Vietstock - Phó Chủ tịch PG Bank Nguyễn Tiến Dũng nộp đơn xin từ nhiệm

Ngày 14/09/2023, HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (HM:) (PG Bank, UPCoM: PGB) nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Tiến Dũng vì lý do cá nhân.

Thời gian có hiệu ực sau khi được ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.

Trước đó, đầu tháng 7, HĐQT PG Bank đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Oliver Schwarzhaupt theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 02/07/2023. Ngân hàng cũng miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Phi Hùng.

Từ ngày 02/07, ông Nguyễn Phi Hùng chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025. Ngân hàng cũng bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng làm Quyền Tổng Giám đốc.

Từ đầu tháng 5, ông Nguyễn Mạnh Hải cũng đã có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT PGB vì lý do cá nhân.

Ngày 25/08/2023, ông Nilesh Ratilal Banglorewala có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập; ông Oliver Schawarzhauupt từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Nếu như tất cả các đơn xin từ nhiệm đều được thông, HĐQT PG Bank chỉ còn 2 thành viên gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Phi Hùng và thành viên HĐQT Đinh Thành Nghiệp.

Riêng bà Dương Ánh Tuyết có đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng BKS PG Bank. BKS của PG Bank cũng sẽ chỉ còn bà Hạ Hồng Hoa với vị trí thành viên BKS chuyên trách.

PG Bank cũng bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng làm Tổng Giám đốc Ngân hàng kể từ ngày 15/09/2023. Thời hạn bổ nhiệm trong 5 năm kể từ ngày có hiệu lực.

Ngày 23/10/2023, PG Bank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm kiện toàn nhân sự thuộc HĐQT và BKS. PG Bank thông báo ngày 15/08/2023 sẽ chốt danh sách cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử người vào HĐQT và BKS.

Ngoài việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, Đại hội tới đây cũng sẽ xem xét các vấn đề về tăng vốn điều lệ, thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng, phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025.

Trên sàn UPCoM, giá cổ phiếu PGB kết phiên 15/09 tại mức 29,200 đồng/cp, tăng 80% so với đầu năm. Thanh khoản bình quân trên 200,000 cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu PGB từ đầu năm đến nay

Hàn Đông

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。