Chi tiết Tin tức

3 nhân tố báo hiệu cổ phiếu tăng theo Warren Buffett (Phần 2)
2023-09-17 11:30:07
 
1661

Trong một cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông của Berkshire Hathaway (NYSE:), Warren Buffett đã từng đề cập đến 3 yếu tố báo hiệu giá cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai. 3 yếu tố đó là gì, những cổ phiếu của Việt Nam hiện đang có yếu tố nào trong số 3 yếu tố đó hoặc là cả 3? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình lần này:

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。