Chi tiết Tin tức

Nhiều doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ trên 30% Theo nguoiquansat.vn
2023-09-16 00:30:16
 
906

Cuối tháng 9 - đầu tháng 10/2023, thêm 17 doanh nghiệp sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt các đợt năm 2021, 2022 và 2023. Đáng chú ý có VOC (HN:), NJC, CLL. Chứng khoánNhiều doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ trên 30%Đức Hậu • {Ngày xuất bản}Cuối tháng 9 - đầu tháng 10/2023, thêm 17 doanh nghiệp sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt các đợt năm 2021, 2022 và 2023. Đáng chú ý có VOC, NJC, CLL.

- CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (Mã PSE): Ngày 22/9/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 23/10/2023.

- CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Mã HM:): Ngày 22/9/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán là 10/10/2023.

- CTCP Máy - Thiết bị Dầu Khí (Mã PVM): Ngày 25/9/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán là 19/10/2023.

- CTCP Năng lượng và Môi trường Vicem (Mã VTV (HN:)): Ngày 25/9/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 26/10/2023.

- CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (Mã IST): Ngày 25/9/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 5/10/2023.

- CTCP May Nam Định (Mã NJC): Ngày 25/9/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày thanh toán là 25/10/2023.

- CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (Mã HCT): Ngày 26/9/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 1,5% (1 cổ phiếu được nhận 150 đồng). Ngày thanh toán là 18/10/2023.

- CTCP Dược Trung ương 3 (Mã TW3): Ngày 27/9/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày thanh toán là 6/10/2023.

- CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (Mã HEM): Ngày 28/9/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 20/10/2023.

- CTCP Cấp nước Thủ Đức (Mã TDW): Ngày 29/9/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 12/10/2023.

- CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (Mã DNC): Ngày 29/9/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 20/10/2023.

- CTCP Cảng Cát Lái (Mã HM:): Ngày 2/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 36,8% (1 cổ phiếu được nhận 3.680 đồng). Ngày thanh toán là 12/10/2023.

- CTCP Xây dựng công nghiệp (Mã ICC): Ngày 2/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 19,8% (1 cổ phiếu được nhận 1.980 đồng). Ngày thanh toán là 16/10/2023.

- CTCP Nam Việt (HM:) (Mã NAV): Ngày 4/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 16/10/2023.

- CTCP Khoáng sản TKV (Mã KSV (HN:)): Ngày 5/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán là 20/10/2023.

- CTCP Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Mã VOC): Ngày 10/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày thanh toán là 20/10/2023.

- CTCP Thuỷ điện Cần Đơn (Mã SJD (HM:)): Ngày 13/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền các năm 2021 - 2022 tỷ lệ 29% (1 cổ phiếu được nhận 2.900 đồng). Thanh toán 15% đợt 1 vào ngày 31/10, đợt 2 tỷ lệ 14% vào ngày 29/12/2023.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。