Dragon Capital chốt lời cổ phiếu HSG
2023-09-14 13:30:06
more 
367

- Dragon Capital đã có báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Hoa Sen (HM:). Theo đó, quỹ Norges Bank thực hiện bán ra 750.000 cổ phiếu và quỹ KB Vietnam Focus Balanced Fund thực hiện bán ra 30.000 cổ phiếu, trong phiên giao dịch 7/9. Tổng cộng, nhóm quỹ bán ra 780.000 cổ phiếu HSG, qua đó giảm sở hữu từ 10,1%, về còn 9,97% vốn điều lệ.

Trước đó, nhóm quỹ Dragon Capital đã liên tục mua vào cổ phiếu HSG. Gần đây nhất, ngày 31/8, Dragon Capital đã mua vào 1 triệu cổ phiếu. Từ giữa tháng 7 đến phiên 31/8, Dragon Capital đã mua ròng tổng cộng gần 20 triệu cổ phiếu HSG, sở hữu theo đó tăng từ 6,86% lên 10,1% (62,21 triệu cổ phiếu).

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。