Pasaran Eropah tutup lebih tinggi; Dax naik 0.50% Oleh
2024-04-04 02:00:02
more 
1080
- Saham Eropah adalah naik selepas penutupan loceng pada Rabu.

Pada penutupan perdagangan Eropah, DAX Jerman meningkat 0.50%, FTSE 100 London meraih 0.03%, CAC 40 Perancis melonjak 0.29% dan STOXX 50 EURO naik 0.29%.

Sementara itu,pada Wall Street, ekuiti pasaran naik selepas pembukaan. Purata Perindustrian Dow Jones naik 0.06%; indeks S&P 500 meraih 0.27%, manakala indeks 100 Nasdaq melonjak 0.36%.
Kenyataan:
Kandungan artikel ini tidak mewakili pandangan laman web FxGecko. Kandungan adalah untuk rujukan sahaja dan bukan merupakan nasihat pelaburan. Pelaburan adalah berisiko, pilih dengan teliti! Jika terdapat sebarang isu berkaitan kandungan, hak cipta, dsb., sila hubungi kami dan kami akan membuat pelarasan secepat mungkin!

Artikel Berkaitan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。