Butiran Berita

Pasaran Eropah bercampur pada penutup; Dax turun 0.54% Oleh
2023-09-13 02:00:06
 
679
Pasaran Eropah bercampur pada penutup; Dax turun 0.54% © Reuters. Pasaran Eropah bercampur pada penutup; Dax turun 0.54% - Saham Eropah adalah bercampur selepas penutupan loceng pada Selasa.

Pada penutupan perdagangan Eropah, DAX Jerman jatuh 0.54%, FTSE 100 London meraih 0.41%, CAC 40 Perancis berkurang 0.35% dan STOXX 50 EURO turun 0.28%.

Sementara itu,pada Wall Street, ekuiti pasaran bercampur selepas pembukaan. Purata Perindustrian Dow Jones naik 0.30%; indeks S&P 500 mengenepi 0.23%, manakala indeks 100 Nasdaq berkurang 0.67%.
Kenyataan:
Kandungan artikel ini tidak mewakili pandangan laman web FxGecko. Kandungan adalah untuk rujukan sahaja dan bukan merupakan nasihat pelaburan. Pelaburan adalah berisiko, pilih dengan teliti! Jika terdapat sebarang isu berkaitan kandungan, hak cipta, dsb., sila hubungi kami dan kami akan membuat pelarasan secepat mungkin!

Artikel Berkaitan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。